Przyczyny spalania wtryskiwaczy paliwa

Zasada działania wtryskiwacza paliwa

Wtryskiwacz rozpyla olej napędowy i wtryskuje go do komory spalania. Wtryskiwacz składa się głównie z dyszy i uchwytu dyszy. Główne elementy wtryskiwacza paliwa są następujące:

1. Filtr typu pręta
2. Nakrętka kołpakowa
3. Sprężyna ściskająca
4. Sworzeń kompresyjny
5. Nakrętka kołpakowa do stałej dyszy
6. Uchwyt dyszy
7. Podłączyć otwór do podawania paliwa
8. Uchwyt dyszy
9. Podłączyć przewód do przelewu
10. Shim
11. Przypnij
12. Tuleja dyszy

Nie ma wątpliwości, że wypalenie dyszy z pewnością wpłynie na normalne działanie maszyny. Jeśli znajdziesz powiązane przyczyny, możesz szybko rozwiązać problemy.

1. Długi czas pracy na biegu jałowym

Ze względu na to, że silnik wysokoprężny działa powoli przez długi czas, temperatura w cylindrze jest niska, spalanie paliwa nie jest wystarczające, komora spalania i dysza wtrysku paliwa są łatwe do utworzenia osadzania się węgla. Prowadzi to do pogorszenia warunków pracy dyszy wtryskowej paliwa. Zwłaszcza zimą jest jeszcze poważniejszy w warunkach zimnego klimatu. Ponieważ komora spalania ma osadzanie się węgla, rozpraszanie ciepła jest powolne, co może powodować zatkanie dyszy rozpylacza i zjawisko kapania oleju. Paliwo pozostaje w głowicy dyszy przez długi czas, lokalna wysoka temperatura spowoduje spalenie dyszy i izolacji termicznej.

2. Paliwo nie jest czyste

Ze względu na małe cząsteczki zanieczyszczeń w paliwie zużywają się zawór iglicowy i korpus zaworu iglicowego wtryskiwacza paliwa. Możliwe, że zawór iglicowy utknie w korpusie zaworu igłowego. Z powodu opóźnienia zaworu iglicowego, paliwo nie może być okresowo, ilościowo i szybko rozpylane do komory spalania, pojawi się zjawisko wycieku oleju, co może spowodować, że rozpylanie paliwa nie jest dobre, a prędkość spalania jest zmniejszona. Ze względu na czas palenia dyszy jest wydłużony, co spowoduje spalenie dyszy i izolacji termicznej. Gdy wystąpi taka usterka, wystąpi czarny dym i zjawisko gadania.

3. Czas wtrysku paliwa jest za późny

Kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa jest zbyt mały, co może prowadzić do opóźnionego czasu wtrysku paliwa. Jeśli nie można go regulować przez długi czas, lokalna wysoka temperatura spowoduje spalenie dyszy i izolacji termicznej.

4. Niewłaściwy montaż

Jeśli osłona izolacji dyszy zostanie zainstalowana bez czyszczenia, powstanie szczelina między dyszą wtrysku paliwa a osłoną izolacji. Gaz wchodzi do szczeliny, izolacja cieplna i efekt chłodzenia są zmniejszone, co spowoduje spalenie dyszy wtryskowej paliwa i osłony izolacyjnej. Jeśli osłona termoizolacyjna jest zbyt ciasna, dysza wygeneruje dodatkowe naprężenie. Pod połączonym działaniem zmiennego obciążenia cieplnego i wysokiego ciśnienia wtrysku paliwa dysza zostanie przerwana, a zawór iglicowy zablokuje się. Ponadto, jeśli osłona izolacyjna nie może zostać zainstalowana podczas konserwacji, dysza rozciąga się do komory spalania ponad 4 mm powyżej dna głowicy cylindra, a ciepło pochłonięte przez dyszę wtryskową wzrośnie, co spowoduje stopienie dyszy.

5. Niewłaściwe użycie agregatu

Jeśli brakuje płynu chłodzącego podczas pracy urządzenia, komora spalania nie może być w dobrym stanie chłodzenia, co prowadzi do wysokiej temperatury. Jest to również ważny powód, aby spowodować spalenie dyszy wtrysku paliwa.

Zapobieganie

Jak wspomniano powyżej, dysza wtrysku paliwa jest jednym z ważnych urządzeń agregatu wysokoprężnego. W celu konserwacji dyszy konieczne jest utrzymanie układu paliwowego w czystości i unikanie zakupu paliwa z niepewnych źródeł.

Wpis oznacznony tagami: